Rok napraskal stanovanje

Ternina videoreportaža

VIDEO - napraskaj stanovanje

Terna predstavi stanovanje ki je ena izmed glavnih Terninih poletnih nagrad