TERNA!
Velika igra Slovenskih novic


Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Poletna Terna«


I. Trajanje in potek nagradne igre


»POLETNA TERNA« je nagradna igra, katere organizator je dnevni časopis Slovenske novice (izdajatelj Delo, d.o.o.). Organizator nagradne igre igro izvede ter zagotovi naslednje dobitke v nagradni igri: Stanovanje v središču Ljubljane, katerega ocenjena vrednost na podlagi cenitve nepremičnin iz leta 2013 je 55.675,40 evrov, 2x sanjsko potovanje v vrednosti 1.500 evrov, 10x denarno nagrado v višini 1.000 evrov bruto, 40x 250 evrov dobroimetja na Petrol kartici ter več kot 12.000 praktičnih nagrad.

Igra poteka od ponedeljka, 12. junija 2017, do sobote, 5. avgusta 2017.


Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) določajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri »POLETNA TERNA« Slovenskih novic. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.slovenskenovice.si in dostopni na sedežu podjetja (v uredništvu) Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.

Potek nagradne igre: v njej lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, rezidenti Republike Slovenije, ki bodo pod premaznim poljem na nalepki odkrili tri enake simbole in sporočili dnevno kontrolno in serijsko številko kupona. Serijski in kontrolni številki vsakega premaznega polja se bosta vsak dan (od ponedeljka do sobote) skrivali na nalepki, ki bo aplicirana na tiskano izdajo časopisa, pri spletni nagradni igri pa na posebni strani, ki se uporabniku prikaže, potem, ko z miško podrgne posamezno premazno polje, ki bo grafično izrisana na nalepki. Nalepko je treba podrgniti in razkriti tri enake simbole ter sporočiti odkrito dnevno kontrolno in serijsko številko kupona.

Med akcijo bo vsak dan na naslovnici Slovenskih novic objavljena nalepka (v obliki nagradnega kupona). Ternin kupon dvojnih možnosti bo na naslovnici Slovenskih novic objavljen kot enoplastna nalepka, katera bo vsebovala dva scratch polja, pod katerimi bo bralec preveril, ali se v njegovem časopisu oz. na njegovi nalepki skriva dobitek. Instant nagradni kupon je nalepljen na vsak izvod časopisa. Pod premaznim slojem so natisnjena tri polja s simboli. Če je na vseh treh poljih enak simbol, je bralec osvojil nagrado, ki je prikazana na poljih.

RAZPREDELNICA DOBITNIH KOMBINACIJPrimer nagradnega kupona z nagradami:ČASOPIS: Oseba, ki ima dobitni nagradni kupon s tremi enakimi simboli in želi prevzeti dobitek v nagradni igri, mora POKLICATI NA DAN OBJAVE NAGRADNEGA KUPONA V ČASOPISU MED 10. IN 19. URO na telefonsko številko 01 47 37 777 in operaterju sporočiti dnevno serijsko in kontrolno številko kupona, ki se skriva pod vsakim posameznim dobitnim premaznim poljem ter svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter odgovoriti na vprašanje o polnoletnosti ter o strinjanju s pogoji uporabe in potrditi, da dovolite hrambo in obdelavo osebnih podatkov skladno s pravili igre). Brez teh podatkov ni mogoče nadaljevati postopka prevzema dobitka v nagradni igri. Sodelujoči je odgovoren za verodostojnost oddanih podatkov.

Če oseba z dobitnim kuponom NE POKLIČE NA DAN OBJAVE V ČASOPISU MED 10. IN 19. URO na telefonsko številko 01 47 37 777 nagrada zapade, ker je dobitni nagradni kupon veljaven samo na dan objave do 19. ure.

Organizator ne odgovarja za napake pri dostavi časopisa (prepozna dostava ali nedostavljen časopis).

Če naročnik, ki prejema časopis prek družbe Izberi, d. o. o., (raznašalci) in nima prenaročenega časopisa na naslov v Sloveniji in/ali tujini, pravočasno reklamira dostavo časopisa (vsak delavnik do 16. ure istega dne, ob sobotah do 12. ure istega dne) na telefonsko številko 01 47 37 600 ali 080 11 99, pa mu časopis ni dostavljen isti dan do 17.30, organizator zagotavlja, da naslednji dan izida (za sobotne reklamacije v ponedeljek) prejme dva tekoča izvoda časopisa.

V primeru mehanske poškodbe kupona na časopisu (odrgnjeno premazno polje ipd.) organizator nagradne igre zagotavlja vsem naročnikom, ki prejemajo časopis preko družbe Izberi d.o.o., in ki bodo napako reklamirali na številko 01 47 37 600 ali 080 11 99 na dan objave kupona na časopisu, nadomestni izvod časopisa.

Na območjih, kjer Pošta Slovenije ne zagotavlja dostave časopisa ob sobotah, veljajo za naročnike kontrolne in serijske številke sobotnega kupona še v ponedeljek. Pri prednaročilih dostave na prejemnikov naslov in pri dostavi v tujino veljajo kontrolne in serijske številke kupona na dan dostave časopisa, vendar največ teden dni po datumu izida časopisa.

SPLETNA STRAN: Oseba, ki ima dobitni nagradni kupon s tremi enakimi simboli in želi prevzeti dobitek v nagradni igri, mora POKLICATI ISTI DAN MED 10. IN 19. URO na telefonsko številko 01 47 37 777 in operaterju sporočiti dnevno serijsko in kontrolno številko kupona ter svoje osebne podatke. Operaterju sporočite kontrolno in serijsko številko dobitnega premaznega polja, ki se vam prikaže na ekranu, in ki se vam hkrati posreduje še na vaš elektronski naslov. Operaterju prav tako sporočite svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter odgovoriti na vprašanje o polnoletnosti ter o strinjanju s pogoji uporabe in potrditi, da dovolite hrambo in obdelavo osebnih podatkov skladno s pravili igre). Brez teh podatkov ni mogoče nadaljevati postopka prevzema dobitka v nagradni igri. Sodelujoči je odgovoren za verodostojnost oddanih podatkov.

Če oseba z dobitnim kuponom NE POKLIČE ISTI DAN MED 10. IN 19. URO na telefonsko številko 01 47 37 777, nagrada zapade, ker je dobitni nagradni kupon veljaven samo na dan objave do 19. ure.

V spletni igri lahko sodelujete od 8. ure do 18.30 od ponedeljka do sobote. Ob nedeljah ni mogoče sodelovati v nagradni igri. Vsak igralec lahko v enem dnevu (med 8. uro in 18.30) v nagradni igri sodeluje le enkrat. Do spletne nagradne igre je mogoče dostopati prek spletne strani www.slovenskenovice.si, ki uporabnika s klikom na povezavo nagradne igre preusmeri na spletni naslov http://terna.slovenskenovice.si.

Za sodelovanje v nagradni igri na spletu mora vsak sodelujoči ob prvem igranju izpolniti prijavni obrazec v katerega se vnese naslednje podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, kraj, e-poštni naslov, spol, telefonsko številko, datum rojstva in status naročnika. Na koncu je treba prepisati Captch varnostno kodo, ki se izpiše v desnem okencu. Ko vpišete svoje podatke in se strinjate s pogoji uporabe in potrdite, da dovolite hrambo in obdelavo osebnih podatkov skladno s pravili igre, se prijavite za sodelovanje v nagradni igri Slovenskih novic. Sočasno se pošlje elektronska pošta s kodo in povratno povezavo do nagradne igre na vaš elektronski naslov. Lahko kliknete na povezavo, ki vas takoj preusmeri na igro, lahko pa prepišete kodo v za to namenjen prostor. V naslednjem oknu se odpre stran z nagradnim kuponom, kjer je treba nalepko povleči v desno. Ko z miško podrgnete polja na nalepki, se vam prikažejo trije simboli. S klikom na gumb »nadaljuj« preverite morebitni dobitek. Če so trije simboli enaki, se v naslednjem oknu izpišejo naziv dobitka in navodila, kam morate poklicati in katere podatke boste morali sporočiti operaterju. Sočasno se vam pošlje potrditvena elektronska pošta z identičnimi podatki: o dobitku, z navodili, kam poklicati in katere podatke boste morali sporočiti operaterju

Organizator nagradne igre zagotavlja brezhibno delovanje spletne nagradne igre v primeru najnovejših različic spletnih brskalnikov. V drugih primerih za morebitno nezmožnost igranja spletne igre ali v primeru preobremenitve strežnika (denial of service) organizator ne odgovarja. Organizator prav tako ne odgovarja za posledice spregledane elektronske pošte (kot je spregledana koda za nadaljevanje igre, spregledano potrdilo dobitne kombinacije itn.), ki bi jo uporabnik morebiti prejel v svoj SPAM ali drug nabiralnik.

Dnevne nagrade v vzporedni nagradni igri na spletu

Novost spletne Terne je možnost igranja vzporedne nagradne igre, ki bo potekala ob zaključku Terne, in sicer vsak dan, od ponedeljka do sobote, ob 19:00 uri. Dnevno se bo izmed vseh spletnih igralcev tekočega dne, ki so sodelovali v spletni Terni izžrebalo po enega nagrajenca, ki bo prejel Petrol vrednostno kartico z dobroimetjem 40 evrov. Sodeluje lahko vsak, ki igra Terno, tudi tisti sodelujoči, ki v tekočem dnevu niso zadeli dobitne kombinacije na kuponu. Torej dobitna kombinacija v Terni ni pogoj za sodelovanje v vzporedni spletni igri, ki enkrat dnevno generira izžrebanca oz. nagrajenca izmed vseh sodelujočih. V času trajanja Poletne Terne bo tako vrednostno kartico Petrol prejelo 48 nagrajencev, ki bodo avtomatsko izžrebani in dnevno objavljeni na spletni strani terna.slovenskenovice.si.

Dobitki v naravi niso zamenljive za gotovino in niso prenosljivi na drugo osebo. V primeru, da je račun za storitev manjši od vrednosti bona, se razlike ne vrača v gotovini.

II. Sodelovanje v nagradni igri

 1. V nagradni igri ne smejo sodelovati pravne osebe, mladoletne osebe, osebe, zaposlene pri organizatorju in partnerju nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani.
 2. Udeleženec nagradne igre mora biti rezident Republike Slovenije.
 3. Če en izvod časopisa prebira več oseb, velja, da je prejemnik dobitka v nagradni igri tisti, ki prvi sporoči pravilno serijsko in kontrolno številko nagradnega kupona in poseduje prvo stran časopisa Slovenske novice z vidnim datumom izdaje in nagradnim kuponom. Če se oglasi več oseb z isto kontrolno številko, bo dobitek v nagradni igri prejel tisti, ki bo predložil naslovno stran časopisa Slovenske novice z vidnim datumom izdaje in nagradnim kuponom.
 4. Nakup časopisa ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 5. Za tiste, ki so prišli do dobitka v nagradni igri preko spleta, velja, da morajo hraniti poslano elektronsko sporočilo, v katerem jim družba Delo, d.o.o., pošlje kopijo potrdila o dobitku.
 6. Za kupce in naročnike časopisa Slovenske novice velja, da morajo hraniti naslovno stran časopisa Slovenske novice z vidnim datumom izdaje in nagradnim kuponom do prevzema dobitka v nagradni igri.
 7. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči.

III. Dobitki v nagradni igri in njihov prevzem

Predstavitev nagrad in njihovih vrednosti, ki jih podeljuje organizator nagradne igre:1 x Stanovanje v Ljubljani
Enemu nagrajencu bo organizator nagradne igre podelil stanovanje v središču Ljubljane, katerega ocenjena vrednost na podlagi cenitve nepremičnin iz leta 2013 je 55.675,40 evrov.

10 x Denarna nagrada 1.000 evrov bruto
Denarni dobitek v vrednosti 1.000 EUR bruto nagrajencu podarja organizator nagradne igre: Delo, d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Denarni dobitek je v bruto vrednosti, kar pomeni, da se nagrajencu od vrednosti denarnega dobitka odvede 25 % akontacije dohodnine. Nagrajenec mora pred izplačilom denarne nagrade, organizatorju nagradne igre posredovati tudi transakcijski račun.

2 x Sanjsko potovanje
2 nagrajenca bosta prejela darilni bon v višini 1.500 evrov za sanjsko potovanje pri ponudniku turističnih storitev KOMPAS d.d., Pražakova 4, Ljubljana.

40 x Petrol kartice v vrednosti 250 evrov
40 nagrajencev bo prejelo darilno kartico Petrol z dobroimetjem 250 evrov, ki jo lahko unovčijo za nakup blaga in storitev na vseh BS Petrol v Sloveniji.

8 x Oprema za spalnico in kuhinjo
Osmim nagrajencem bomo opremili spalnico in kuhinjo, in sicer nagrada vključuje ležišče Hitex, dve bambusovi odeji in vzglavnika ter dve posteljnini; kuhinja nagrajencev pa bo bogatejša za kuhinjski set Rosmarino s petimi kosi keramične posode, dvema steklenima pokrovkama, tremi lesenimi pripomočki in petimi jeklenimi kuhinjskimi noži. Skupna vrednost nagrade je 544,99 evrov + DDV.

13.000 x Manjše nagrade
V nagradnem skladu je 13.000 praktičnih nagrad (različne nagrade manjše vrednosti), ki jih bodo nagrajenci dobili po pošti.NAČIN OBDAVČITVE


Za dobitke v nagradni igri (v naravi in denarju), katerih bruto vrednost presega 42 EUR, obračuna in plača akontacijo dohodnine organizator. Organizator nagradne igre Terna poravna akontacijo dohodnine za spodaj naštete nagrade iz sklopa večjih nagrad:
Nagrajenci, katerih nagrade presegajo vrednost 42 EUR, bodo s strani organizatorja nagradne igre na svoj naslov prejeli dopis, v katerem bo razložen postopek pridobitve in prevzema nagrade. Dopisu bo priložena izjava, ki naj jo nagrajenci izpolnjeno in podpisano pošljejo na naslov naveden v dopisu.

Izjava vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko, v primeru denarnega dobitka pa tudi transakcijski račun. Če soorganizator v 30 dneh po oddaji tega dopisa ne prejme podpisane in izpolnjene izjave, šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema nagrade.

Organizator nagradne igre ob koncu leta obvesti prejemnika o višini prejetih nagrad za dohodninsko napoved za leto 2017.

Manjše nagrade bo organizator igre (Delo d.o.o.) pošiljal vsak četrtek in ponedeljek za nagrajence preteklega tedna. Organizator igre bo manjše nagrade začel pošiljati 19. junija 2017.

VI. Zasebnost in varstvo podatkov

 1. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da Delo, d.o.o. posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoči dovoljuje, da Delo, d.o.o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo, d.o.o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Posameznik lahko v skladu s 73. čl. ZVOP-1 kadarkoli pisno, da Delo, d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane oseben podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je Delo, d.o.o. na svoje stroške dolžno v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5-ih dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

 2. Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.


VII. Pritožbe

 1. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Ugovori in pritožbe niso mogoči.

 2. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake bo organizator nagradne igre reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.


VIII. Spremembe pravil in pogojev

  1. Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

  2. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni straneh nagradne igre.

  Ljubljana, junij 2017